START   GALLERIA   TULOKSET   KULJETTAJAT  NEWS   SÄÄNNÖT  CONTACT


Sarjasäännöt

Nämä sarjasäännöt koskevat Super 2000 Race rata-autoilun kilpailusarjaa kilpailukaudella 2006. Niissä määritellään kilpailujen toteuttamistapa sekä kilpailusarjaan osallistuvien velvollisuudet ja oikeudet niiden aikana tai niistä johtuen. Super 2000 Race  sarjaan osallistuvina pidetään kaikkia kuljettajia ja teameja, jotka osallistuvat mihin tahansa Super 2000 Race kilpailuissa ajettavaan kilpailulähtöön. Näiden sääntöjen lisäksi kilpailijoita velvoittavat kutakin autoluokkaa varten laaditut AKK Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) vahvistamat tekniset säännöt. Tekniset säännöt perustuvat joko kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n tai AKK:n hyväksymiin kulloinkin voimassaoleviin sääntöihin niistä mahdollisesti myönnettyine poikkeusmääräyksineen. Tekniset säännöt ovat luokittain saatavissa AKK:n nettisivuilta tai AKK:n toimistosta. Honda Challenge luokan kilpailutapahtumissa noudatetaan luokan omia sääntöjä, jotka ovat nähtävissä Motorstarsin sivuilta: http://www.motorstars.fi

1.1   Yleistä

1.1.1. Tämä sarja ja sen osakilpailut järjestetään AKK:n luvalla, Autourheilun Sääntökirjan ja näiden sarjasääntöjen mukaisesti. Tulkintatapauksissa nämä sarjasäännöt ovat määräävät. Kilpailujen käytännön toteuttamisvastuu on annettu Super 2000 Oy:lle, joka järjestää kilpailutapahtumat yhdessä paikallisten autourheiluseurojen kanssa.

1.1.2. AKK:lla  on Super 2000 Oy:tä kuultuaan oikeus "force majeure"-, tai turvallisuussyistä, muuttaa sekä korjata sarjasääntöjä kauden aikana. Näistä muutoksista tiedotetaan virallisilla AKK:n tiedotteilla. Nämä sarjaa, sen sääntöjä tai osakilpailuja koskevat tiedotteet lähetetään kaikille sarjaan ilmoittautuneille kilpailijoille heidän sarjailmoittautumisessaan merkitsemäänsä sähköpostiosoitteeseen tai sen puuttuessa postiosoitteeseen.

1.1.3. Super 2000 Oy:llä on oikeus "force majeure" -syistä peruuttaa osakilpailuja.

1.2. Sarjan toimisto

Posti- ja käyntiosoite on Super 2000 Oy Lohitie 9 D  02170 Espoo.

e-mail  ilkka.haapalainen@lohi9.com

Puhelin 0500-436189 (sarjaorganisaattori Ilkka Haapalainen).

Fax: 09 - 4524919

1.3. Kilpailuluokat ja arvot

1.3.1. Kuljettajien Suomen mestaruudesta ajetaan luokissa Super 2000, Formula 3 ja Formula Ford.  Formuloiden kohdalla edellytetään vähintään neljää osakilpailua. Ellei se toteudu, luokka saa SM-cup arvon. Luokat voivat ajaa samalla lähtöjä NEZ-kilpailuina.

Muissa luokissa ajetaan luokan tai merkkiluokan mestaruudesta.

1.3.2. Automerkkien Suomen mestaruudesta ajetaan luokassa Super 2000.

1.4. Osanottajat

1.4.1. Kuljettajien Suomen mestaruuksista voivat kilpailla kaikki kilpailijat joilla on AKK:n myöntämä vähintään National luokan kilpailijalisenssi tai jonkin EU-maan, Andorran, Islannin, Monacon, Norjan, San Marinon tai Sveitsin myöntämä EU-kilpailijalisenssi ja jotka ovat ilmoittautuneet ja maksaneet sarjan osanottomaksun määräajan puitteissa ja joiden ilmoittautumisen Super 2000 Oy on hyväksynyt. Suomen mestaruuspisteistä SM-kilpailuissa ajavat automaattisesti ja ilman eri SM-sarjaan ilmoittautumista ne vastaavien luokkien ulkomaiset kuljettajat, jotka osallistuvat Viron, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Norjan tai Tanskan (NEZ-maat) omiin kansallisiin mestaruussarjoihin kunkin maan omien ilmoittautumissääntöjen puitteissa. Formula Fordeihin, Sport 2000 luokkaan ja merkkiluokkiin saa osallistua myös peruslisenssillä.

1.4.2. Automerkkien Merkkimestaruudesta kilpailevat kaikki ne Super 2000 luokan automerkit, jotka ovat kilpailuissa edustettuna.

1.4.3. Super 2000 Oy:llä on oikeus sallia yksitäisten vieraskuljettajien osallistumisen SM -sarjan osakilpailuihin mikäli sarjaan hyväksyttyjä kilpailijoita on vähemmän, kuin radantarkastuspöytäkirjan sallima maksimimäärä. Vieraskuljettajat ovat mukana tuloksissa ja saavat sijoituksensa mukaisen palkinnon, mutta eivät saa kuljettajien SM- pisteitä elleivät aja kohdan 1.4.1 mukaisesti myös jossakin muussa NEZ-maassa kansallisista mestaruuksista.

1.5. Osanottovelvollisuus

1.5.1. SM-sarjaan ilmoittautuneet kilpailijat ovat periaatteessa velvoitettuja osallistumaan sarjan kaikkiin osakilpailuihin. Osallistumisvelvoitteesta voi poiketa sopimalla siitä erikseen Super 2000 Oy:n kanssa.

1.5.2. Mikäli kilpailija, ilman pätevää syytä, jättää osallistumatta SM- sarjan johonkin osakilpailuun voi Super 2000 Oy langettaa siitä vähintään kilpailun ilmoittautumismaksun suuruisen sakkorangaistuksen. Poisjäämisen syy tulee mikäli mahdollista aina ilmoittaa kirjallisesti sarjan toimistoon sekä osakilpailun sihteerille kyseistä kilpailuviikonloppua edeltävänä keskiviikkona kello 16 mennessä.

1.6. Sarjaan ilmoittautuminen

1.6.1. SM- sarjan ilmoittautumislomake on täytettävä KITI-kisapalvelussa (http://kiti.akk-motorsport.fi/) perjantaihin 28.4.2006 kello 16.00 mennessä. Huomioi, että sarjaan ilmoittauduttaessa on esitettävä myös kilpailijakohtaisen transponderin numero. Sarjaan ilmoittautuneen kuljettajan ei tarvitse ilmoittautua erikseen osakilpailuihin, mutta jokaisen osakilpailun osallistumismaksu tulee suorittaa KITI-kisapalvelussa olevan kilpailukutsun mukaan.

1.6.2. Super 2000 Oy laskuttaa sarjamaksun määräaikaan ilmoittautuneilta kilpailijoilta eräpäivällä 10.05.2006.

1.6.3. Sarjaan ilmoittautuminen on pätevä vasta kun kilpailija on maksanut ao. laskun.

1.6.4. Super 2000 Oy:llä on oikeus hyväksyä ilmoittautumisia, jotka saapuvat määräajan jälkeenkin, sarjan kolmanteen osakilpailuun asti. Kuitenkin siten, että sarjaan ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen ensimmäistä kilpailua, jossa kilpailija aikoo kilpailla SM-pisteistä.

1.7. Osakilpailuihin ilmoittautuminen

1.7.1. Osakilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu KITI-kisapalvelussa (http://kiti.akk-motorsport.fi/). Kilpailukohtaiset osanottomaksun maksutiedot ovat esillä KITI-kisapalvelussa aina kyseisen kilpailun kohdalla. 

Huomio, että kilpailuun ilmoittauduttaessa on esitettävä myös kilpailijakohtaisen transponderin numero. 

Mikäli KITI-ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia, ota yhteys kyseisen osakilpailun järjestäjän (seuran) kilpailutoimistoon. Ulkomaalaiset kuljettajat lähettävät ilmoittautumiskaavakkeen ko. kilpailun kilpailutoimistoon kohdassa 1.7.2. annettujen määräaikojen puitteissa.

1.7.2. Osakilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 12 vrk ennen kutakin kilpailua.

1.7.3. Mikäli osanottomaksua ei ole maksettu perjantaina viikkoa ennen kilpailun ensimmäistä ajopäivää on kilpailijan kilpailuun päästäkseen maksettava varsinaisen ilmoittautumismaksun lisäksi 50,- €:n jälki-ilmoittautumismaksu. Jälki-ilmoittautuminen loppuu kilpailuviikonlopun perjantaina klo 16.00. Ulkomaisten kilpailijoiden kanssa voidaan sopia muunkinlaisesta maksuaikataulusta ja tavasta.

1.7.4. Mikäli kilpailijan sarjan ilmoittautumislomakkeessa ilmoittamiin tietoihin tulee muutoksia on hänen ilmoitettava ne sarjan toimistoon, ennen sen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä, josta muutokset astuvat voimaan. Tätä myöhemmin sallitut muutokset määritetään Autourheilun Sääntökirjassa.

1.8. Osanottomaksut

1.8.1. SM- sarjojen sarjamaksut ovat seuraavat:

Super 2000        500,- €  sis. alv (22%)

Formula 3           500,- €  sis alv

Formula Ford     500,- €  sis alv  (jos SM-osakilpailuja 4 kpl, sarjamaksu on 400,- €. Perimistavasta ilmoitetaan tällöin myöhemmin

1.8.2. Osakilpailujen osanottomaksu on sarjaan hyväksytyille kilpailijoille SM-luokissa  340,- €.

Merkki- tai luokkamestaruuksista kilpailevissa muissa luokissa osallistumismaksu on 240,- € / kilpailuviikonloppu tai koko kauden kaikkiin sisäiseen sarjaansa kuuluviin kilpailuihin (max 5 kpl) kerralla etukäteen maksettaessa yhteensä 950,- €. Etukäteen maksettua summaa ei saa takaisin, vaikka maksaja ei osallistuisi johonkin kilpailuun. Kullakin luokalla voi olla mahdollisuus maksaa tai maksattaa osa tai koko sarjamaksu tai osallistumismaksu luokan omilla yhteistyökumppaneilla. Tavasta sovitaan erikseen.

1.8.3. Vieraskuljettajat maksavat normaalin ilmoittautumismaksun.

1.9. Ilmoittautumisen hyväksyminen

1.9.1. Super 2000 Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä sarjaan tai sen osakilpailuihin ilmoittautumista. Mikäli ilmoittautumista ei hyväksytä, ilmoitetaan siihen johtaneet syyt.

1.9.2. Kaikki SM- sarjoihin hyväksytyt kilpailijat julkaistaan sarjan internet-sivuilla www.super2000race.fi.

1.10. Kilpailunumerot ja sarjamainokset

1.10.1. Super 2000 Oy myöntää kullekin sarjaan ilmoittautuneelle kilpailijalle kiinteän kilpailunumeron.

1.10.2. Yhdistetyssä Super 2000 ja Sport 2000 vakioautolähdössä kilpailunumerot 1 - 19 on varattu Super 2000 luokan autoille, numerot 20:sta ylöspäin Sport 2000 autoille.   Numerojärjestys noudattelee menestystä vuoden 2005 lähdöissä. Formula 3:ssa numerot jaetaan kymmenen ensimmäisen kesken edellisvuoden SM-paremmuusjärjestyksen perusteella.  Formula Fordeissa numerot jaetaan erikseen pohjoismaiden kesken sovitulla tavalla siten että eri maiden kuljettajat ajavat peräkkäisten numeroiden sarjoilla. Suomalaisilla ovat numerot 21-40. Muut numerot annetaan sarjaan hyväksytyille kilpailijoille ensikertaa kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä Super 2000 OY:n toimesta. Yhteislähdöissä eri luokkien autot erotetaan myös erivärisillä numeroilla, värit ilmoitetaan myöhemmin.

1.10.3. Sarjamainokset toimittaa Super 2000 Oy. Kilpailijan on itse huolehdittava, että ne ovat kaikissa sarjan kilpailu- ja promootiotoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa niille kuuluvilla paikoilla, sekä ehjät ja puhtaat.

1.10.4. Kilpailijoiden on varattava seuraavat tilat autostaan sarjan yhteistyökumppaneiden mainoksia varten:

Super 2000 ja  Sport 2000:

- 50 x 50 cm kokoiset tilat auton molemmista kyljistä kilpailunumeroille ja niihin liittyviin mainoksiin

- 10 x 40 cm tila etu- ja takarekisterikilven paikalta

- 20 cm korkea tila tuuli- ja takalasin yläreunasta koko lasin leveydeltä

 - 10 x 40 cm tila etupuskurin kulmista

- 10 x 40 cm tila konepellin etureunan keskeltä

- 25 x 25 cm tila kojelaudasta in-car mainoslevyä varten

Mainoksia ei saa millään muotoa käsitellä

Näiden lisäksi tulee jokaiselle kilpailijalle 2 kpl 15 cm korkeita valkoisia kilpailunumeroita, jotka sijoitetaan autoon seuraavasti:

- tuulilasimainoksen alle apukuljettajan puolelle

- takalasiin keskelle

FORMULA 3, 4 JA FORMULA FORD

- 30 x 25 cm kokoiset tilat auton nokasta ja molemmista sivuista kilpailunumeroita sekä niihin liittyviä mainoksia varten. 

Kilpailunumeroita ei saa millään muotoa käsitellä.

1.10.5. Super 2000 Oy:llä on oikeus määrätä kilpailijalle 800,- €:n sakko, jos kilpailija laiminlyö sarjamainoksia sekä kilpailunumeroita koskevia sääntöjä.

1.10.6. Sarjan mainokset eivät estä kilpailijaa käyttämästä omia mainoksia kilpailukalustossaan, vaikka ne olisivat ristiriitaisia sarjamainosten kanssa.

1.11. Varikkopassit

1.11.1. Kukin kilpailija saa seuraavasti varikkopasseja:

1 kpl / kilpailija

1 kpl /  tiimipäällikkö

4 kpl  / mekaanikko

4 kpl  / vieras

Varikkopassit annetaan sarjoihin ilmoittautuneille tai kokokausi-ilmoittautuneille koko kaudeksi.. Muille passit jaetaan kilpailukohtaisesti. Niitä käytetään aina mukana toimitettavien kaulanauhojen kanssa.  Passeihin tulee joka kilpailussa kirjoittaa näkyvästi niiden käyttäjän etu- ja sukunimi, kilpailuluokka ja numero.

1.11.2. Kilpailija on vastuussa kaikista hänen passejaan käyttävistä henkilöistä. Passien väärinkäytöstä  Super 2000 Oy voi langettaa 500,- €:n sakon ja väärinkäyttäjän team menettää lisäksi oikeutensa vieraspasseihin seuraavissa kisoissa. Törkeissä väärinkäyttötapauksissa kilpailija menettää oikeutensa osallistua Super 2000 Race sarjan osakilpailuihin.

1.11.3  Kilpailijoilla on oikeus ostaa vierailleen erillisiä viikonlopun vieraslippuja hintaan 50,- € / 10 kpl. Kukin vieraslippu käy yhden kerran sisäänpääsyyn mihin tahansa sarjan kilpailuun. 

1.12. Osakilpailut

1.12.1. Sarjassa tullaan ajamaan kuusi osakilpailua seuraavan kalenterin mukaisesti:

Osakilpailu 1.

13-14.5. Jurva (+Formula Ford NEZ)

Osakilpailu 2.

27-28.5.Alastaro (+Formula Ford NEZ)

Osakilpailu 3

10.-11.6. Tallinna (varapaikkana Pärnu), mukana Super/Sport 2000, F3 ja Legends ja paikalliset luokat

Osakilpailu F3:lle                     

1.-2.7. Pärnu                     

Osakilpailu 4.                      

 29.-30.7.  Seinäjoki , Seinäjoen Vauhtiajojen kanssa. Mukana Super/Sport 2000, Legends, Mini ja Honda Challence.

Osakilpailu 5.                       
12.-13.8. Veteli

Osakilpailu 6.                        
1.-2.9. Hämeenlinna

1.12.2. Jokaisessa osakilpailussa kukin luokka ajaa periaatteessa vähintään kaksi erillistä lähtöä.  Mukana olevat luokat vahvistetaan kilpailukutsuissa. Erikseen ilmoitettaessa voidaan käyttää myös lentävää lähtöä.

1.12.3      SM-lähtöjen lisäksi Super 2000 Race sarjassa ajetaan seuraavien luokkien omia sarjoja ja lähtöjä: 

Minit, Legendsit ja  Honda Challenge. ja ”Avoin lähtö”.  ”Avoimen lähdön” yhteislähtöön voivat osallistua Vakio 1600-luokan autot, erikseen kutsussa ilmoitettavat muut mahdolliset merkkiluokat sekä muut perusluokitellut  vakioautot, joilla on voimassa oleva oma luokituksensa, esim. SS, rallin A-, N- tai F-luokkien autot ja jotka Super 2000 Oy lähtöihin hyväksyy. AKK-Motorsport ry/ tekniikka määrittelee Suomessa hyväksyttävät luokitukset. Sport 2000- luokan autolla voi eri kuljettajan ajamana osallistua ”Avoimeen lähtöön” silloin, kun auto osallistuu ao. kilpailuviikonloppuna myös yhdistettyyn Super 2000/Sport 2000 lähtöihin ja avoimen lähdön lähtöruudukot eivät ole täyttyneet muiden luokkien autoista. Avoimeen lähtöön eivät voi osallistua historic-, endurance racing- ja jokkisluokan autot. Alastarolla ja Kemorassa ajetaan myös kansallisten kuorma-autojen lähdöt. Kilpailuissa voi olla mukana myös kansainvälisiä vierasluokkia.

1.12.4      Ensimmäiseen lähtöön lähdetään aika-ajon perusteella ja toiseen ensimmäisen lähdön tulosten mukaisessa järjestyksessä

Super 2000 / Sport 2000 lähdöissä voidaan käyttää mallia, jossa ei ajeta lainkaan aika-ajoa, vaan kaksi lyhyttä (6 kierrosta) alkuerää, ensimmäinen arvotulla lähtöjärjestyksellä (luokittain) ja toinen käännetyssä. Niissä saavutetut pisteet määräävät finaalin lähtöjärjestyksen. Lyhyissä lähdöissä jaetaan puolet normaalilähtöjen pisteistä täysiin ylöspäin pyöristäen. Tasapisteissä ratkaisee virallisessa harjoitusajossa ajettu paras aika.

Toisena vaihtoehtona Super 2000 / Sport 2000  lähdöissä on malli, jossa aika-ajo ratkaisee ensimmäisen lyhyemmän lähdön ( 10 kierrosta) lähtöjärjestyksen. Toisen lähdön (15 kierrosta) kymmenen ensimmäistä lähtee ensimmäisen lähdön maaliintulon käännetyssä järjestyksessä siten, että ensin maaliviivan ylittänyt lähtee ruudusta 10, toinen ruudusta 9, kolmas ruudusta 8 jne. Ensimmäisen lähdön 10:s maaliin päässyt starttaa siis paalupaikalta.

Alkuerämallia voidaan kokeilla muissakin luokissa ja lähdöissä.

Kilpailukutsussa kerrotaan kumpaa tapaa noudatetaan.

1.12.5      Ellei kilpailukutsussa erikseen muuta todeta, kilpailulähdöissä noudatetaan muuten AKK:n Sääntökirja

2006 määräyksiä. 

1.13. Varikkotilat

1.13.1. Kilpailija saa tuoda varikolle vain yhden huoltoauton/teltan. Kilpailijan käytössä olevan varikkotilan enimmäiskokoa voidaan tilanpuutteen takia rajoittaa. Rajoitus ilmoitetaan kunkin osakilpailun ohjeissa.

1.13.2. Jokaisella varikkopaikalla on oltava vähintään yksi B-luokan 6 kg sammutin / kilpa-auto.

1.13.3. Henkilöautojen ja asuntoautojen tuonti varikolle ilman kilpailunjärjestäjän lupaa on kielletty.

1.14. Pistelaskenta

1.14.1 Kuljettajien SM-pistelaskenta on kussakin SM-lähdössä seuraava:

sija                 1.       2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.

pisteet              20     17     15      13      11     9      7       5       3        1

Käytettäessä arvottua ja käännettyä lyhyttä alkuerää, sijoituksen mukaiset pisteet puolitetaan. Puolikkaat pisteet korotetaan täysiksi pisteiksi ylöspäin.

1.14.2. Näiden lisäksi saa SM-aika-ajon parhaasta ajasta + 1 pisteen ja + 1 pisteen kunkin lähdön nopeimmasta kierroksesta. Jos aika-ajon nopein tai nopein kierrosaika ajetaan vieraskuljettajan toimesta, pisteitä ei jaeta (SM-sarjaan osallistuvien nopein ei siis saa näitä pisteitä) Silloin kun Super 2000 / Sport 2000 luokissa käytetään lyhyitä alkueriä, saa virallisen harjoitusajon nopeimmasta ajasta yhden lisäpisteen. Jos ajan ajaa sarjan ulkopuolinen, piste jää jakamatta.

1.14.3. Loppupisteisiin lasketaan yhtä normaalia erää ja Super/Sport 2000:ssa lisäksi yhtä alkuerää vaille kaikki SM- lähdöt sekä kaikki aika-ajo- ja paras kierros- pisteet. Lähdöt, joissa kuljettaja on hylätty, lasketaan aina mukaan loppupisteisiin. SM-pisteitä saa kaudella 2006 osallistujamääristä riippumatta.

1.14.4. Tasapisteiden sattuessa katsotaan paremmaksi se, jolla on enemmän SM-lähtövoittoja. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua on tasapisteisiin päätyneistä parempi se, joka sijoittui paremmin viimeisessä lähdössä. Mikäli tämäkään ei tuo ratkaisua otetaan huomioon viimeistä edellinen lähtö jne. 

1.14.5. SM- lähdöissä, ei mahdollisten sarjan ulkopuolisten kilpailijoiden sijoituksia huomioida mestaruuspisteitä laskettaessa elleivät nämä aja myös NEZ- maiden kansallisissa sarjoissa.

1.14.6. Automerkkien pistelaskenta on seuraava:

Automerkki voi laskea hyväkseen merkkinsä parhaan kuljettajan kaikki laskennalliset pisteet SM-lähdöistä.  Automerkkien pistekertymää laskettaessa ei sarja- ja vieraskuljettajia eroteta toisistaan. Muuten laskenta noudattaa SM-pistelaskutapaa.

1.15. Rengasrajoitukset / renkaiden merkintä

1.15.1. Super 2000 ja Sport 2000 -luokissa on kahden normaalilähdön kilpailuviikonlopun kuivankelin slicks renkaiden määrä rajoitettu kuuteen (6) kappaleeseen / osakilpailu. Rajoitus alkaa aika-ajosta, jota ennen renkaiden tulee olla merkitty ja renkaiden seurantakaavake palautettu katsastuspäällikölle. Käytettäessä alkuerämallia (6+6+15kierrosta) ensimmäisessä kilpailussa saa olla 8 uutta slicks rengasta ja sen jälkeisissä vastaavalla alkuerämallilla ajettavissa kilpailuissa 2 edelliskisoissa merkittyä käytettyä ja 6 uutta rengasta. Sadekelin renkaiden lukumäärä on vapaa ja niitä ei tarvitse merkitä. Warm-up osioissa ja virallisessa harjoituksessa on sallittua käyttää merkkaamattomia samanlaisia renkaita kuin itse kilpailussa käytetään.

1.15.2. Formula 3 ja Formula Ford -luokissa on kuivankelin slicks renkaiden lukumäärä rajoitettu neljään (4) kappaleeseen / osakilpailu. Rajoitus alkaa aika-ajosta, jota ennen renkaiden tulee olla merkitty. Näiden neljän renkaan lisäksi on kilpailijan mahdollista merkkauttaa yksi etu- ja takarengas vararenkaiksi. Näitä vararenkaita  on mahdollista käyttää katsastajan luvalla kilpailussa tuhoutuneen tilalla. Sadekelin renkaiden määrä on vapaa. Warm up osiossa saa käyttää merkkaamattomia renkaita.

1.15.3. Renkaiden tyyppi, malli ja koko määritetään kunkin luokan teknisissä määräyksissä. Super 2000 ja Sport 2000 renkaat on tasalaatuisuuden varmistamiseksi ostettava kilpailupaikalla olevalta Dunlop-rengasmyyjältä.

1.15.4  Vakio 1600 luokan autojen rengasrajoituksista ilmoitetaan myöhemmin. Muissa kuin edellä mainituissa luokissa noudatetaan kunkin luokan sisäisiä rengassääntöjä.

1.16. Telemetria

1.16.1. Kaikki datan siirto liikkuvasta autosta on kielletty.

1.16.2. Puheradio kuljettajan ja varikon välillä on sallittu. Radiolaitteisto ei kuitenkaan saa olla kiinteästi asennettuna kilpailijan kypärään.

1.16.3. Lähetin kierrosaikojen mittaamiseksi on sallittu kunhan se on erillinen yksikkö, eikä se ole mitenkään kytketty moottoriin.

1.16.4. Datan tallennin auton sisäpuolella on sallittu.

1.17. Super 2000 luokan henkilökohtaiset menestyspainot

 1.17.1 Määräytyvät  seuraavasti:

  1. sija = lisää 30 kg

  2. sija = lisää 20 kg

  3. sija = lisää 10 kg

Käytettäessä ns. alkuerämallia (esim. 6+6+15 kierrosta), menestyspainot ansaitaan vain finaalilähdöistä. Alkuerät eivät lisää tai vähennä painoja.

AKK voi Super 2000 Oy:n ehdotuksesta kilpailujen tasoittamiseksi kesken kilpailukauden muuttaa menestyspainojen määriä tai määräytymisperusteita. Samalla tavoin ja samasta syystä voidaan luokassaan teknisesti ylivoimaisen auton vähimmäispainoa muuttaa kauden kuluessa.

1.17.2. Henkilökohtaiset menestyspainot on oltava sijoitettuna tekniikkasääntöjen tarkoittamalla tavalla menestyspainolaatikkoon täysimääräisenä. Vaikka menestyspainot poistetaan on auton aina täytettävä sen autokohtainen vähimmäispaino.

1.17.3. Edellä mainitut painot on lisättävä menestyspainolaatikkoon ennen seuraavan kisaviikonlopun aika-ajoa. Kisaviikonlopun kaikki lähdöt ajetaan siis edellisten kilpailujen perusteella määräytyvillä menestyspainoilla. Henkilökohtaisten menestyspainojen enimmäismäärä on 60 kg.

1.17.4. Poikkeukset edelliseen:

Super 2000 luokan kilpailija joka ei ole osallistunut kahteen peräkkäiseen osakilpailuun joutuu seuraavassa kilpailussa käyttämään autotyyppinsä suurinta määräytynyttä menestyspainoa. Autotyyppi määritellään luokitustodistuksen numeron avulla. Tässäkin tapauksessa painon vähentäminen tapahtuu näiden sääntöjen kohdan 1.17.5. mukaisesti.

SM-sarjan ulkopuoliset Super 2000 kilpailijat joutuvat aina käyttämään autotyyppinsä (luokitustodistuksen numero) suurinta määräytynyttä menestyspainoa.

1.17.5. Kilpailijoiden henkilökohtaisia menestyspainoja vähennetään kilpailulähtöjen tulosten perusteella seuraavasti:

Ns alkuerämallissa vähennykset finaalilähdön tulosten perusteella. Alkuerät eivät vähennä menestyspainoja.

Sijat 4-5         = vähennys 10 kg

Sijat  6- n       = vähennys 20 kg

keskeyttäneet = vähennys 20 kg

Jos SM- tai SM-cup -  kilpailija ei ole ottanut osaa kahteen peräkkäiseen osakilpailuun ja hänelle on määräytynyt henkilökohtaisia menestyspainoja, tulee hänen käyttää joko niitä tai autotyypin menestyspainoja, kumpi onkaan määrältään suurempi. Kilpailija, joka ei ole osallistunut kilpailulähtöön tai hänen kilpailusuorituksensa on hylätty, ei saa vähentää mahdollisia henkilökohtaisia menestyspainojaan.

1.18. Palkinnot

1.18.1. SM ja SM-cup sarjan jokaisessa lähdössä palkitaan luokittain kolme parasta muisto- ja esinepalkinnoin. Muissa lähdöissä palkinnot jaetaan samoin edellyttäen, että luokissa on ollut vähintään viisi osallistujaa. Jos osallistujia on vähemmän, palkitaan 1 tai 2 parasta.

1.18.2. Kauden päätyttyä AKK-Motorsport ry palkitsee mitaligaalassaan SM -yhteispisteiden kolme parasta SM-mitalein. Cup luokissa palkitaan voittaja. Super 2000 luokassa palkitaan kolme parasta autonvalmistajaa.

1.19. Palkintojen jako osakilpailuissa

1.19.1. Palkintojen jaot suoritetaan kilpailulähtöjen jälkeen tai päivän päätteeksi, tapa ilmoitetaan kilpailijainfossa.

1.19.2. Kaikkien palkittavien kuljettajien on osallistuttava palkintojen jakoon.

1.19.3. Palkintokorokkeella kilpailijan on oltava pukeutunut ajohaalariin ja on pidettävä päässään Super 2000  Oy:n määrittelemää lippalakkia.

1.19.4. Mikäli palkintojärjestykseen tulee myöhemmin muutoksia, on väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saanut kilpailija velvoitettu toimittamaan kyseisen palkinnon / palkinnot takaisin kilpailunjärjestäjälle 30:n minuutin kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta. Mikäli virallisia tuloksia ei voida julkaista kilpailupaikalla tulee väärän sijoituksen mukaisen palkinnon saaneen kilpailijan toimittaa kyseinen palkinto / palkinnot sarjan toimistoon 7 vrk:n kuluessa virallisten tulosten julkaisemisesta.

1.20. Tiedotus- ja promootiotilaisuudet

1.20.1. SM- kilpailija on velvollinen pyydettäessä olemaan läsnä Super 2000 Oy:n järjestämissä sarjan tiedotus- ja promootiotilaisuuksissa.

1.21. Valokuva- ja videomateriaali

1.21.1. AKK Sports Oy on kilpailujen laillistettu kuvaaja. AKK Sports Oy :n ja Super 2000 Oy:n välillä on sovittu Super 2000 Oy:n oikeudesta kuvattuun materiaaliin.  Muuten AKK Sports Oy pidättää kaikki tallennus- ja esitysoikeudet tuottamaansa valokuva- ja videomateriaaliin. Super 2000 Oy saa vapaasti käyttää hankkimaansa kilpailutoimintaan liittyvää valokuva- ja videomateriaalia.

1.21.2. Kilpailijan on pyydettäessä sallittava ns. sisäisen tv-kameran asentaminen autoonsa (paino noin 3 kg).

1.22. Varikkoasut

Kilpailijan ja teamin henkilökunnan vaatetuksen tulee olla siisti ja pääasiallisesti yhteneväinen.

1.23 Super 2000 Oy:n langettamat sakot

Super 2000 Oy:n langettamista sakkorangaistuksista (perusteeton poisjäänti sarjailmoittautumisesta huolimatta, sarjasponsorointitilan väärinkäyttö, varikkolippujen väärinkäyttö) ei voi valittaa tai vedota tuomaristoon tai AKK:n toimielimiin.

1.24. Lajin ja sarjan etujen valvonta

Allekirjoittamalla Super 2000 Race ilmoittautumiskaavakkeen kilpailija sekä ilmoittaja sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, toimitsijoiden ohjeita kilpailupaikoilla sekä ottamaan toiminnassaan ja lausunnoissaan huomioon sarjan ja autourheilun edut. See ya at the races ;-)